UEMURA group

MEMBER

HOME > MEMBER > Alumni
Alumni

Alumni

2024


Nagi Mizutani
Masahiro Abe
Masayuki Hasegawa
Rintaro Yamaguchi
Yuto Onozuka
Shihui Qiao
Ryotaro Sakamoto

2023


Tomoya Iizuka
Daichi Akiyama
Mizuki Asami
Kaoru Kioka
Ryouta Siraga
Shu Hiramoto
Ikki Matsuda
Yuta Orii
Daichi Koga
Tomoka Yamasaki
Tomohito Mori
ZHANG Xiyuan

2022


Yuki Hayashi
Taku Sawayama
Hiroyuki Sano
Noriyoshi Oe
Shao-Wei Lo
Hidemitsu Iwamoto

2021


Marta Ximenis Campins | PostDoc
Kazuki Nakata
Etsuhiro Miwa
Vikram Karve | Visiting Student

2020


Biplab Manna | JSPS research fellow
Benjamin Le Ouay | Assistant Professor
Shimizu Yohei
Nada Yusuke

2019


Shuto Mochizuki
Hiroki Kondo
Yujiro Nagasaka
Yu-Ri Lee | Visiting Researcher

2018


Daniele Piga | Exchange Student
Michael MacLean | Exchange Student/PostDoc

MEMBERS

PAGE TOP